Chapter 056 - ஸூரத்துல் வாகிஆ


அத்தியாயம் - 56

ஸூரத்துல் வாகிஆ (மாபெரும் நிகழ்ச்சி)


அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால்(துவங்குகின்றேன்)

56:1. மாபெரும் நிகழ்ச்சி(யான இறுதிநாள்) ஏற்பட்டால்

56:2. அந்நிகழ்ச்சியைப் பொய்யாக்குவது எதுவுமில்லை.

56:3. அது (தீயோரைத்) தாழ்த்தி விடும், (நல்லோரை) உயர்த்தி விடும்.

56:4. பூமி நடுக்கத்தால் நடுக்கமடையச் செய்யும் போது.

56:5. இன்னும் மலைகள் தூள் தூளாக ஆக்கப்படும் போது,

56:6. பின்னர், அது பரப்பப்பட்ட புழுதி ஆகிவிடும்.

56:7. (அப்போது) நீங்களும் மூன்று பிரிவினர்களாகி விடுவீர்கள்.

56:8. (முதலாமவர்) வலது பாரிசத்திலுள்ளோர் - வலது பாரிசத்துக்காரர் யார்? (என்பதை அறிவீர்களா?)

56:9. (இரண்டாமவர்) இடது பாரிசத்திலுள்ளோர் - இடது பாரிசத்திலுள்ளோர் யார்? (என அறிவீர்களா?)

56:10. (மூன்றாமவர் நம்பிக்கையில்) முந்தியவர்கள் (மறுமையிலும்) முந்தியவர்களே யாவார்கள்.

56:11. இவர்கள் (இறைவனுக்கு) அண்மையிலாக்கப்பட்டவர்கள்.

56:12. இவர்கள் பாக்கியங்களுள்ள (சுவனச்) சோலைகளில் இருப்பர்.

56:13. முதலாமவரில் ஒரு பெருங் கூட்டத்தினரும்,

56:14. பின்னவர்களில், ஒரு சொற்பத்தொகையினரும் -

56:15. (பொன்னிழைகளால்) ஆக்கப் பெற்ற கட்டில்களின் மீது -

56:16. ஒருவரையொருவர் முன்னோக்கியவாகளாக, அவற்றின் மீது சாய்ந்திருப்பார்கள்.

56:17. நிலையான இளமையுடைய இளைஞர்கள் (இவர்கள் பணிக்காகச்) சுற்றிக் கொண்டே இருப்பார்கள்.

56:18. தெளிந்த பானங்களால் நிறம்பிய கிண்ணங்களையும், கெண்டிகளையும், குவளைகளையும் கொண்டு (அவர்களிடம் சுற்றி வருவார்கள்).

56:19. (அப்பானங்களைப் பருகும்) அவர்கள் அவற்றினால் தலை நோய்க்காளாக மாட்டார்கள், மதிமயங்கவுமாட்டார்கள்.

56:20.இன்னும் அவர்கள் தெரிந்தெடுக்கும் கனி வகைகளையும் -

56:21. விரும்பும் பட்சிகளின் மாமிசத்தையும் (கொண்டு அவ்விளைஞர்கள் வருவார்கள்).

56:22. (அங்கு இவர்களுக்கு) ஹ_ருல் ஈன் (என்னும் நெடிய கண்களுடைய) கன்னியர் இருப்பர்.

56:23. மறைக்கப்பட்ட முத்துக்களைப் போல் அவர்கள் (இருப்பார்கள்).

56:24. (இவையாவும்) சுவர்க்க வாசிகள் (இம்மையில் செய்து கொண்டிருந்த) செயல்களுக்கு கூலியாகும்.

56:25. அங்கு இவர்கள் வீணானதையும், பாவமுண்டாக்குவதையும் (கொண்ட பேச்சுகளைச்) செவியுற மாட்டார்கள்.

56:26. 'ஸலாம், ஸலாம்" என்னும் சொல்லையே (செவியுறுவார்கள்).

56:27. இன்னும் வலப்புறத்தார்கள் - வலப்புறத்தார்கள் யார்? (என்பதை அறிவீர்களா?)

56:28. (அவர்கள்) முள்ளில்லாத இலந்தை மரத்தின் கீழும்:

56:29. (நுனி முதல் அடிவரை) குலை குலையாகப் பழங்களுடை வாழை மரத்தின் கீழும்:

56:30.இன்னும், நீண்ட நிழலிலும்,

56:31. (சதா) ஒலித்தோடிக் கொண்டிருக்கும் நீரின் அருகிலும்,

56:32. ஏராளமான கனிவகைகளின் மத்தியிலும் -

56:33. அவை அற்றுப் போகாதவை, (உண்ணத்) தடுக்கப்படாதவை -

56:34.மேலும், உன்னதமான விரிப்புகளில் (அமர்ந்திருப்பர்).

56:35. நிச்சயமாக (ஹ_ருல் ஈன் என்னும் பெண்களைப்) புதிய படைப்பாக, நாம் உண்டாக்கி,

56:36. அப்பெண்களைக் கன்னிகளாகவும்,

56:37. (தம் துணைவர் மீது) பாசமுடையோராகவும், சம வயதினராகவும்,

56:38. வலப்புறத்தோருக்காக (ஆக்கி வைத்துள்ளோம்).

56:39. முன்னுள்ளோரில் ஒரு கூட்டமும்,

56:40. பின்னுள்ளோரில் ஒரு கூட்டமும் (வலப்புறத்தோராக இருப்பார்கள்).

56:41.இடது பாரிசத்திலுள்ளவர்களோ இடது பாரிசத்திலுள்ளவர்கள் யார்? (என்று அறிவீர்களா?)

56:42. (அவர்கள்) கொடிய அனல் காற்றிலும், கொதிக்கும் நீரிலும் -

56:43.அடர்ந்து இருண்ட புகையின் நிழலிலும் இருப்பார்கள்.

56:44.(அங்கு) குளிர்ச்சியுமில்லை, நலமுமில்லை.

56:45. நிச்சயமாக அவர்கள் இதற்கு முன்னர் (உலகத்தில்) சுகபோகிகளாக இருந்தனர்.

56:46.ஆனால், அவர்கள் பெரும் பாவத்தின் மீது நிலைத்தும் இருந்தனர்.

56:47.மேலும், அவர்கள், ''நாம் மரித்து மண்ணாகவும், எலும்புகளாகவும் ஆகி விட்டாலும், நாம் மீண்டும் நிச்சயமாக எழுப்பப்படுவோமா?"" என்று கேட்டுக் கொண்டு இருந்தனர்.

56:48.''அல்லது, முன்னோர்களான நம் தந்தையருமா? (எழுப்பப்படுவர்?"" என்றும் கூறினர்.)

56:49.(நபியே!) நீர் கூறும்: ''(நிச்சயமாக உங்களில்) முன்னோர்களும், பின்னோர்களும்.

56:50. ''குறிப்பிட்ட நாளின் ஒரு நேரத்தில் (நீங்கள் யாவரும்) ஒன்று கூட்டப்படுவீர்கள்.

56:51. அதற்குப் பின்னர்: ''பொய்யர்களாகிய வழி கேடர்களே! நிச்சயமாக நீங்கள்,

56:52. ஜக்கூம் (என்னும் கள்ளி) மரத்திலிருந்தே நீங்கள் புசிப்பவர்கள்.

56:53. ஆகவே, ''அதைக் கொண்டே வயிறுகளை நிறப்புவீர்கள்.

56:54.அப்புறம் அதன்மேல் கொதிக்கும் நீரையே குடிப்பீர்கள்.

56:55. ''பின்னும் ஹீம் - தாகமுள்ள ஒட்டகை குடிப்பதைப் போல் குடிப்பீர்கள்.""

56:56. இதுதான் நியாயத் தீர்ப்பு நாளில் அவர்களுக்கு விருந்தாகும்.

56:57. நாமே உங்களைப் படைத்தோம். எனவே, (நாம் கூறுவதை) நீங்கள் உண்மையென்று நம்ப வேண்டாமா?

56:58. (கர்ப்பப் பையில்) நீங்கள் செலுத்தும் இந்திரியத்தைக் கவனித்தீர்களா?

56:59. அதை நீங்கள் படைக்கிறீர்களா? அல்லது நாம் படைக்கின்றோமா?

56:60. உங்களுக்கிடையில் மரணத்தையும் நாமே ஏற்படுத்தியுள்ளோம், எனவே நம்மை எவரும் மிகைக் முடியாது.

56:61. (அன்றியும் உங்களைப் போக்கி விட்டு) உங்கள் போன்றோரை பதிலாகக் கொண்டு வந்து நீங்கள் அறியாத உருவத்தில் உங்களை உண்டாக்கவும் (நாம் இயலாதவர்கள் அல்ல).

56:62. முதல் முறையாக (நாம் உங்களைப்) படைத்தது பற்றி நிச்சயமாக நீங்கள் அறிவீர்கள் - எனவே (அதிலிருந்து நினைவு கூர்ந்து) நீங்கள் உணர்வு பெற வேண்டாமா?

56:63. (இப்பூமியில்) விதைப்பதை நீங்கள் கவனித்தீர்களா?

56:64.அதனை நீங்கள் முளைக்கச் செய்கின்றீர்களா? அல்லது நாம் முளைக்கச் செய்கின்றோமா?

56:65. நாம் நாடினால் திட்டமாக அதனைக் கூளமாய் ஆக்கிவிடுவோம் - அப்பால் நீங்கள் ஆச்சரியப்பட்டுக் கொண்டு இருப்பீர்கள்.

56:66. ''நிச்சயமாக நாம் கடன் பட்டவர்களாகி விட்டோம்.

56:67. ''மேலும், (பயிர்களிலிருந்து எதுவும் பெற முடியாதவர்களாகத்) தடுக்கப்பட்டு விட்டோம்"" (என்றும் கூறிக் கொண்டிருப்பீர்கள்).

56:68. அன்றியும், நீங்கள் குடிக்கும் நிரைக் கவனித்தீர்களா?

56:69. மேகத்திலிருந்து அதை நீங்கள் இறக்கினீர்களா? அல்லது நாம் இறக்குகிறோமா?

56:70.நாம் நாடினால், அதைக் கைப்புள்ள தாக்கியிருப்போம்; (இவற்றுக்கெல்லாம்) நீங்கள் நன்றி செலுத்த வேண்டாமா?

56:71. நீங்கள் மூட்டும் நெருப்பை கவனித்தீர்களா?

56:72. அதன் மரத்தை நீங்கள் உண்டாக்கினீர்களா? அல்லது நாம் உண்டு பண்ணுகிறோமா?

56:73. நாம் அதனை நினைவூட்டுவதாகவும், பயணிகளுக்கு பயனளிக்கப்பதற்காகவும் உண்டாக்கினோம்.

56:74.ஆகவே, மகத்தான உம்முடைய ரப்பின் திருநாமத்தைக் கொண்டு தஸ்பீஹு செய்வீராக.

56:75. நட்சத்திர மண்டலங்களின் மீது நான் சத்தியம் செய்கிறேன்.

56:76. நீங்கள் அறீவீர்களாயின் நிச்சயமாக இது மகத்தான் பிரமாணமாகும்.

56:77 . நிச்சயமாக, இது மிகவும் கண்ணியமும் சங்கையும் மிக்க குர்ஆன் ஆகும்.

56:78. பாதுகாக்கப்பட்ட ஏட்டில் இருக்கிறது.

56:79. தூய்மையானவர்களைத் தவிர (வேறெவரும்) இதனைத் தொட மாட்டார்கள்.

56:80. அகிலத்தாரின் இறைவனால் இது இறக்கியருளப்பட்டது.

56:81. அவ்வாறிருந்தும், (குர்ஆனின் மகத்தான) இச்செய்தி பற்றி நீங்கள் அலட்சியமாக இருக்கிறீர்களா?

56:82. நீங்கள் பொய்ப்பிப்பதை (இறைவன் தந்த) உங்கள் பாக்கியங்களுக்கு (நன்றியாக) ஆக்குகின்றீர்களா?

56:83. மரணத் தறுவாயில் ஒருவனின் (உயிர்) தொண்டைக் குழியை அடையும் போது -

56:84.அந்நேரம் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்.

56:85. ஆயினும், நாமோ அவனுக்கு உங்களை விட சமீபமாக இருக்கிறோம். எனினும் நீங்கள் பார்க்கிறீர்களில்லை.

56:86. எனவே, (மறுமையில் உங்கள் செயல்களுக்கு) கூலி கொடுக்கப்பட மாட்டீர்கள் என்று இருந்தால் -

56:87. நீங்கள் உண்மையாளராக இருப்பின், (அவ்வுயிரை) மீளவைத்திருக்கலாமே!

56:88. (இறந்தவர் இறைவனுக்கு) நெருக்கமானவர்களில் நின்றும் இருப்பாராயின்.

56:89. அவருக்குச் சுகமும், நல்லுணவும் இன்னும் பாக்கியமுள்ள சுவர்க்கமும் உண்டு.

56:90.அன்றியும், அவர் வலப்புறத்துத் தோழராக இருந்தால்,

56:91. ''வலப்புறத்தோரே! உங்களுக்கு ''ஸலாம்"" உண்டாவதாக"" (என்று கூறப்படும்).

56:92. ஆனால் அவன் வழிகெட்டுப் பொய்யாக்குவோரில் (ஒருவனாக) இருந்தால்

56:93. கொதிக்கும் நீரே, அவனுக்கு விருந்தாகும்.

56:94.நரக நெருப்பில் தள்ளப்படுவது (விருந்தாகும்).

56:95. நிச்சயமாக இதுதான் உறுதியான உண்மையாகும்.

56:96. எனவே (நபியே!) மகத்தான உம்முடைய இறைவனின் திருநாமத்தைக் கொண்டு தஸ்பீஹு செய்வீராக.